jak dzieci oswajają przestrzeń

opublikowane: 30 sty 2014, 11:20 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 13 mar 2014, 01:34 ]
MARCHEWKOWE POLE - czyli jak dzieci oswajają rzeczywistą przestrzeń?

Na osiedlu Nadodrze we Wrocławiu jest wiele podwórek - tzw. wnętrz międzyblokowych - na których stoją indywidualne garaże i komórki lokatorskie. Są to obiekty zbudowane wiele lat temu, często zniszczone, zaniedbane, brudne, a nawet niebezpieczne. Dzieci mają rodziców, dziadków i sąsiadów, a ci mają samochody, dzieci dorastają więc w przekonaniu, że "podwórka są dla aut i kropka". Dorośli często je w tym utwierdzają, kłócąc się o te garaże, ich remonty lub codzienne wykorzystanie. Dzieci stale obserwują terytorium i ludzi. Zauważają, że kwestia parkowania jest dla dorosłych bardzo ważna i powoduje u nich podniesienie głosu..., a czasem i innych części ciała lub przyrządów... Na naszych warsztatach dają więc temu świadectwo: bardzo rzadko postulują usuwanie garaży i aut z podwórek. Najczęściej "jakoś" je oswajają, jak np. tutaj: na dachu garaży założyły marchewkowe pole, trawniki i klomby. W rozmowach potwierdziło się, że autorzy tego pomysłu uwielbiają marchewki...
Więcej zdjęć - tutaj
________
CARROT FIELD - how children familiarize the real space?

In Nadodrze estate, Wrocław there are plenty of courtyards, where many individual garages and resident bunkers are located.They were built many years before, they are often damaged, forgotten, dirty, or even dangerous. Children have parents, grandparents and neighbours who have cars, so children grow up understanding "courtyards ar for cars, end of discussion". Adults reassure them having arguments about these garages, their renovations and everyday use. Children constantly observe territory and folks. They notice that parking is an important issue for grow ups and cause raising up their voice... or other body part, or even some items... During our workshops children show it then: they suggest very rarely removing garages or cars. The most frequently they familiarize them "somehow", as for instance here: they put carrot fields, lawns and green beds on the top roof of the garages. During conversations it has been admited that the authors of the idea just love carrots...
More photos - here