Kim jest pieszy?

opublikowane: 14 paź 2013, 11:45 przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna   [ zaktualizowane 14 paź 2013, 11:46 ]
W świetle ustawy "Prawo o ruchu drogowym" pieszy to również osoba prowadząca wózek dziecięcy, a konkretnie jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej (punkt 18 Ustawy). Innym słowem osoba prowadząca wózek dziecięcy jest pieszym i powinna poruszać się po chodniku, a nie po drodze rowerowej.

Natomiast rowerzysta to osoba poruszająca się na rowerze. A czym jest rower według tego prawa? Rower, to " pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h." (punkt 47 Ustawy). Innym słowem osoba jadąca na rowerze powinna poruszać się po po drodze rowerowej, a nie po chodniku.

Jest jeszcze nowy punkt dodany do Ustawy: wózek rowerowy. Jest to pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h." (punkt  47a Ustawy). Osoba jadąca wózkiem rowerowym powinna poruszać się po drodze rowerowej - tego się domyślamy, ale trzeba o to spytać Straż Miejską lub Policję.

Osoba prowadząca wózek dziecięcy na zdjęciu powinna zatem poruszać się po chodniku, a nie po drodze rowerowej, ale to wcale nie jest takie oczywiste dla wielu.

Więcej o tym sprytnej trójkołówce - tutaj.