KOSy i apcykling - sposób na odpady

opublikowane: 25 wrz 2012, 04:49 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 26 wrz 2012, 05:52 ]
APCYKLING (w jęz. angielskim UPCYCLING) to spolszczona nazwa procesu przetwarzania odpadów lub zbędnych produktów w produkty nowe i wyższej (=up) jakości, mające wartość artystyczną i pozostające w lepszych relacjach ze środowiskiem naturalnym. Pierwszy raz termin upcycling  został użyty przez Reinera Pilza z  firmy Pilz GmbH w wywiadzie z Thorntonem Kayem w 1994 roku. Spolszczonego terminu apcykling używa eMSA Inicjatywa Edukacyjna od 2012 roku.

Nowa ustawa śmieciowa jednych cieszy, innych irytuje. Wprowadza ona podatek śmieciowy - niezależnie od ilości wytworzonych śmieci, każde gospodarstwo domowe będzie go musiało uiszczać w zależności od liczby zameldowanych mieszkańców. Tak, wiemy, że to może wielu martwić, jednak pamiętajmy, że dbałość o minimalizowanie ilości śmieci jest równoznaczna z dbałością o dobre życie nas samych, również naszych dzieci i wnuków. Wielu mieszkańców wyrzuca śmieci do lasów, na łąki, do rowów. Dzikie wysypiska, to jeden z podstawowych problemów wielu gmin, szczególnie wiejskich. Mieszkańcy, usiłując zmniejszyć ilość odpadów w kubłach, radzą sobie z nimi sami, unikają w ten sposób kosztów wywożenia śmieci. To zmieniło się od 1 lipca tego roku. Za wywóz śmieci będziemy płacić stałą kwotę, bez względu na ich ilość - tzw. podatek śmieciowy. Wymyślono go m.in. po to, by wyeliminować dzikie wysypiska. Czy to się uda, zależy to od nas wszystkich. Oficjalne, administracyjne procedury wymieniają sposoby przetwarzania śmieci, ale nie ma wśród nich apcyklingu, wielka szkoda. Gmina ma za zadanie obecnie zmniejszyć ilość śmieci w sortowni o połowę. Mogłaby to zrobić stosując dodatkowo apcykling, współpracując na tej płaszczyźnie z rozmaitymi partnerami. Jednak jak dotąd nie pozwalają na to przepisy higieniczne. Zatem z założenia, apcykling w gminach jest formalnie niemożliwy. Być może to się kiedyś zmieni. Projekt KOSy służy edukacji i informacji. Ma na celu zarażenie pomysłem i filozofią apcyklingu tych osób, które mają wpływ na prawodawstwo na poziomie lokalnym.

Dlatego proponujemy wam jeden ze sposobów na radzenie sobie ze śmieciami: APCYKLING. Dzięki niemu wasze kubły i gminne sortownie śmieci będą puściejsze, a zasoby szkolne i przedszkolne - pełniejsze. Jakim cudem? Ponieważ APCYKLING zakłada ręczne przetworzenie śmieci w ... coś kreatywnego, ładnego i przydatnego.
Dlaczego promujemy apcykling? Po pierwsze dlatego, że filozofia ta daje dużo satysfakcji, zabawy i niespodzianek. Po drugie dlatego, że wszyscy musimy zgodnie z obowiązującą "ustawą śmieciową" zmniejszyć ilość ostatecznych śmieci O POŁOWĘ! Innym słowem musimy ODZYSKAĆ przynajmniej połowę odpadów, które dotrą do lokalnych sortowni śmieci z naszych indywidualnych kubłów. Jeśli nie, nasza gmina zapłaci karę, a to bije po kieszeni nas wszystkich.

Projekt KOSy z eMSA realizowany jest w ramach systemowego projektu autorstwa eMSA wspólnie z lokalnymi Partnerami. KOSy to Kreatywny Odpadów System - działanie sieciowe, systemowe, oparte na partnerstwie. Projekt KOSy pomaga właśnie w odzyskaniu śmieci, tj. przerobieniu ich na coś nowego. Uczy tym samym, jak zmniejszać ilość śmieci w sortowniach i na wysypiskach. Jednocześnie pokazuje, jak z niczego (czyli ze śmieci, bo uważamy je wszak za nic) uzyskać COŚ cennego, tj. nowe pomoce szkolne lub przedskzolne, pomoce naukowe, zabawki, a nawet dzieła sztuki. Projekt KOSy zakłada budowę sieci współpracy, w wyniku której jedna grupa śmieci przynosi, druga je kosi, tj. rozdrabnia i sortuje, a trzecia je przerabia na coś całkowicie nowego i pięknego, użytecznego lub zabawnego. KOSy to Kreatywny Odpadów System, dzięki któremu szkoły, przedszkola, biblioteki i domy kultury pozyskają bezpłatnie półprodukty do nauki i zabawy lub gotowe pomoce dydaktyczne lub rekreacyjne.

APCYKLING to twórcza metoda na radzenie sobie z odpadami - rozmaite kreatywne sposoby ich wykorzystania bez przetapiania lub przemielania ich na nowe tworzywo lub surowce (recycling). Przedrostek UP w jęz.angielskim wywodzi się z faktu, że poprzez APCYKLING śmieciom nadaje się WYŻSZĄ (=UP) funkcję - zamieniają się w sztukę, rękodzieło lub zabawkę. W APCYKLINGU nie zużywa się dużych ilości gazu lub prądu - energia i jej nośniki są potrzebne tylko sporadycznie i tylko do łączenia elementów.

W tym katalogu (kliknij tutaj) zgromadziliśmy dla was rozmaite zdjęcia z Internetu, jak również zdjęcia naszych wyrobów i procesu koszenia odpadów na formatki (klocki), które wykorzystywane są potem przez nas na warsztatach apcyklingowych - makieciarskich lub ogólnie, kreatywnych. Z formatek dzieci, młodzież, dorośli wykonują całkowicie nowe produkty. Po obejrzeniu zdjęć możecie dojść do wniosku, że w zasadzie niczego nie trzeba (nie warto...) wyrzucać, wszystko się przyda:) Tak, owszem, to jest właśnie idea APCYKLINGU, aby zmniejszać ilość śmieci, a zwiększać ilość zabawek, półproduktów, ozdób, przedmiotów użytkowych, dzieł sztuki itp.

Tutaj zapoznacie się z prezentacjami poświęconymi nowemu prawu odpadowemu.

Opracowanie:
Anna Rumińska
Oana Draghici