KOSy vs syllogomania

opublikowane: 27 paź 2012, 08:53 przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna   [ zaktualizowane 27 paź 2012, 14:07 ]
Fundacja Edukacji Przedszkolnej wraz z eMSA Inicjatywa Edukacyjna realizuje kolejny Festiwal Recyklingu pn. „KOSy z eMSA w Bystrzycy Kłodzkiej”. 29 i 30 października 2012 rku w Przedszkolu „Bystrzaki” w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Szkole Podstawowej w pobliskiej Pławnicy zrealizują z tej okazji warsztaty apcyklingowo-artystyczne, seminarium i szkolenie nt. nowego prawa odpadowego i apcyklingu, a także selektywną zbiórkę odpadów i akcję informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców. W czasie warsztatów dzieci nauczą się robić modele architektoniczne i urbanistyczne ze zbędnych opakowań - zbudują przestrzenną makietę swojego miasta.

Projekt „KOSy z eMSA” realizowany jest kolejny raz w ramach systemowego pomysłu KOSy = Kreatywny Odpadów System. eMSA Inicjatywa Edukacyjna wdraża go w wybranych placówkach oświaty i kultury w dolnośląskich gminach we współpracy z licznymi partnerami. Do tej pory wspólnie ze Stowarzyszeniem Jezierzyca zrealizowali KOSy w Krzelowie (gmina Wińsko), a wkrótce, wspólnie z Fundacją Edukacji Przedszkolnej  w Bystrzycy Kłodzkiej i Kątach Wrocławskich, a następnie wraz z Towarzystwem Kultury Czynnej w Jordanowie Śląskim. Sieć KOSy polega na zbieraniu odpadów, rozdrabnianiu ich oraz ponownym wykorzystaniu do celów nauki i zabawy - eMSA przekazuje formatki szkołom i przedszkolom, ucząc jednocześnie dzieci i wychowawców/nauczycieli technik apcyklingowych.

Ścisły związek z apcyklingiem ma zwyczaj zbieractwa rzeczy. Jak wiemy, zbieractwo rozwijało się w społecznościach ludzkich od pradziejów. Współcześnie jednak zbieractwo rozszerzyło swoje pole znaczeniowe ze zbierania do zatrzymywania rzeczy. Nie wiąże się już wyłącznie z koczownictwem, ale wprost z osiadłym trybem życia i koniecznością gromadzenia przedmiotów. Według psychologów i psychiatrów skłonność do magazynowania i kolekcjonowania przedmiotów, również tych zbędnych, zapewnia ludziom poczucie bezpieczeństwa, tworzy bufor wobec ryzyka nie posiadania niczego. Niby jest to częste i zwyczajne, z drugiej strony ma to swoją nazwę w medycynie: syllogomania to choroba psychiczna z grupy schorzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Podobno grupą najbardziej zagrożoną tą chorobą są osoby starsze lub osoby, które doświadczyły utraty bliskiej osoby (śmierć lub rozpad związku), pracy lub miejsca zamieszkania. Gromadzenie rzeczy - chomikowanie lub syllogomania - to pewnego rodzaju amatorska terapia, sposób na złagodzenie lub wyeliminowanie cierpienia.

Chomikowanie to dobry zwyczaj, jeśli uznamy, że rzeczy chomikowane można przeznaczyć do apcyklingu i ponownie włączyć je w obieg rzeczy. Podobnie rzecz się ma z syllogomaniakiem - można uratować jego kolekcję jednocześnie szanując jego potrzeby. Na syllogomanię mogą cierpieć nie tylko osoby z pokolenia wojennego, ale wszyscy ci, którym przedmioty w pewnym stopniu leczą głębokie traumy. Od zabawnego chomikowania do uciążliwej syllogomanii nie jest wcale tak daleko - wszystko zależy, jakie typy osobowości zetkną się w takim mieszkaniu lub miejscu pracy. Jeśli syllogomaniak zwiąże się z pedantem (minimalistą?), wówczas konflikty są nieuniknione, a rozpad związku wisi nad taką parą, jak fatum. Minimaliści nienawidzą wprost chomikowania. Z powodu podobnych deficytów emocjonalnych (brak bliskości, miłości, niska samoocena i in.) starają się oczyścić otoczenie ze wszystkiego, co zbędne. Pustka połączona często z bielą przedmiotów i sprzętów (interior design…) zapewnia im spokój i harmonię, albo przynajmniej ich pozory. Wszelkie części kolekcji syllogomaniaka pedant uzna za graty, klamoty i nie spocznie, dopóki nie doprowadzi do ich usunięcia.

Chomikowanie i syllogomania nie dotyczy tylko produktów żywnościowych, ale i przemysłowych, np. opakowań i różnego rodzaju przedmiotów, części zapasowych, starych toreb lub ubrań, które przez purystów uznane są po prostu za śmieci. Czy mamy się martwić, jeśli należymy do jednego z tych typów? Niekoniecznie, bo te choroby nie muszą być uciążliwe dla nas samych i otoczenia - kolekcja syllogomaniaka może być estetyczna, może być wręcz piękną ekspozycją. Ponadto każdy wszak na coś choruje… Wśród dorosłych ludzi jest ogromny odsetek cierpiących na ADHD, a jednak niewielu z nich podejmuje leczenie, uchodzą za tzw. nerwowych. Mówi się, że dla psychiatrów nie ma ludzi zdrowych, każdemu można diagnozować jakąś jednostkę chorobową. W tym kontekście choroba jest tylko nazwą pewnego stanu, który odbiega od normy. Opozycja choroby i normy jest więc umowna. Można uznać, że norma to rzecz względna i tak naprawdę, skoro wszyscy jesteśmy chorzy, to normą jest choroba, a więc można by uznać, że wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu zdrowi…:)

Tzw. wystawki lub zbiórki śmieci i zbędnych sprzętów, organizowane na osiedlach miast lub na ulicach wsi w różnym odstępie czasu - to są m.in. metody na syllogomaniaków. W ten sposób gminy próbują rozwiązać problem gromadzenia rzeczy w piwnicach i na strychach (co stwarza najczęściej ogromne zagrożenie pożarowe) oraz problem dzikich wysypisk (gmina zabierze śmieci, byle tylko mieszkańcy nie wyrzucali ich do lasów i rowów). Syllogomania, chomikowanie i inne choroby psychiczne mają więc ścisły związek z odpadami i śmieciami.

Syllogomania wiąże się też z dorocznym cyklem świąt - jak myślicie, czemu służyły dawniej tzw. "porządki przedświąteczne"? Właśnie z wyczyszczeniu domów ze zbędnych przedmiotów - odświeżeniem. Czy współcześnie mamy czas na porządki? Bywa, że ich funkcję przejęły "eventy" typu "swap" (zamiana) lub po prostu targowiska - rzeczy sprzedaje się lub wymienia, zamiast je wyrzucać. To jest BARDZO DOBRY trend, czas, by magistraty wielu miast zrozumiały, że targowiska, nawet jeśli nie są tak estetyczne, jakby urząd tego chciał, pełnią arcyważną rolę społeczną, ekonomiczną i zdrowotną. Zatem zabierajmy się do przewietrzania naszych pawlaczy, schowków, strychów i piwnic i hajda na targowiska oraz do apcyklingu!

Projekt „KOSy z eMSA w Bystrzycy Kłodzkiej” realizowany jest w ramach Kampanii „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków - regionalnej kampania informacyjno-edukacyjna, Etap I” finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

INFORMACJE:
http://www.wfosigw.wroclaw.pl - aktualności
http://www.edukacjaodpadowa.pl
http://www.smiecenieodpada.pl
http://www.facebook.com/smiecenie.odpada
http://www.facebook.com/kosy-apcykling-upcycling

http://www.maleprzedszkola.pl

Partnerzy: Fundacja Edukacji Przedszkolnej, Czasopismo Autoportret, Portal Architekci.pl, Narodowe Centrum Kultury, Platforma Kultury, Network Sunrise, BFI 2016 ESK Wrocław, Towarzystwo Kultury Czynnej, NaszaPrzestrzen.pl, Przedszkole Bystrzaki, Szkoła Podstawowa w Pławnicy.