Chwastozercy‎ > ‎

Uporządkowanie = glifosat i eliminacja lokalnych roślin

opublikowane: 1 cze 2016, 10:18 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 1 cze 2016, 10:21 ]

Kontynuujemy temat "modernizacji i udrożnienia" oraz "UPORZĄDKOWANIA"

Poniżej cytaty z witryny RZGW odnośnie tego właśnie fragmentu tzw. MIĘDZYWALA, czyli m.in. właśnie tego pasa, który został zabity, zalany trucizną tak, że wszelkie naziemne życie roślinne tu ustało. Następnie miejsce to zaorano i obsiano trawnikiem. O tutejszym podziemnym życiu nie wypowiadamy się, bo nie kopaliśmy i nie sprawdzaliśmy, ale doskonale wiemy, co się stało pod ziemią, nie tylko z roślinami, gdy zalano tę strefę toksyną wypalającą wszystko na wiór i spływającą do Odry i wód podskórnych. Taaaaaak, uprzedzimy krytykę urzędników - oczywiście nie znamy się na zagospodarowywaniu międzywałów, jjjjjjjjjasne, jesteśmy tylko mało znaczącymi edukatorami:) Jednak są wśród nas osoby z ogromnym doświadczeniem inwestycyjnym, a także osoby z wiedzą medyczną i chemiczną, więc wystarczy tyle, żeby stwierdzić, jak na nasze zdrowie i życie (nas, zwierząt i roślin) wpływa taka niszczycielska działalność "modernizacyjno-udrażniająca" prowadzona przez jednostki publiczne.

Zwróćcie uwagę na zapis o ROŚLINACH CHRONIONYCH.

"Jednym z kluczowych elementów modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego są działania związane ze zwiększeniem przepustowości koryta Odry we Wrocławiu, wśród których można zaliczyć siedem zadań inwestycyjnych realizowanych przez RZGW we Wrocławiu"

[jednym z tych siedmiu zadań jest to poniżej, zadanie nr 1 - przyp. Chwastozercy]

Zadanie 1. Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry

Obszar realizacji zadania znajduje się w północno-wschodniej części miasta Wrocławia i obejmuje: 
-- koryto i międzywale Kanału Powodziowego (tzn. teren usytuowany pomiędzy groblami Folwarczną i Kanałową), na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice (km 0+834,5) do ujścia do Starej Odry, powyżej mostu Warszawskiego (km 6+233,2);
-- wał rozdzielczy między Kanałem Powodziowym i Żeglugowym (fragment grobli Folwarcznej, na odcinku powyżej mostów Jagiellońskich); fragmenty lewobrzeżnego międzywala Kanału Żeglugowego (na odcinku powyżej mostów Jagiellońskich).

Pod względem administracyjnym planowane zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Wrocław w obrębach: Bartoszowice, Plac Grunwaldzki, Zacisze, Zalesie, Kowale i Swojczyce.

Zakres zadania obejmuje:
-- Pogłębienie i poszerzenie Kanału Powodziowego poniżej mostów Jagiellońskich,
-- Remont Kanału i uporządkowanie międzywala powyżej mostów Jagiellońskich do ubezpieczeń dolnego stanowiska jazu Bartoszowice. Ze względu na występowanie stanowisk cennych gatunków roślin chronionych na terenie międzywala Kanału, zakres prac na prawym brzegu Kanału ograniczony jest do pasa o szerokości 10 m wzdłuż brzegu;
-- Remont jazu Zacisze obejmuje zasadniczo remont progu jazu pod mostami Jagiellońskimi.
-- Wzmocnienie przyczółków mostu Jagiellońskiego
-- Udrożnienie mostu Swojczyckiego (Chrobrego).
-- Modernizacja wału rozdzielczego pomiędzy Kanałem Powodziowym i Żeglugowym
."

LINK:
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/…/…/Zakres_realizacji_inwestycji

Teraz już wiecie: UPORZĄDKOWANIE.


PODPISZCIE PETYCJĘ "STOP GLIFOSAT: