Kulturka Podwórka 3D - początki

opublikowane: 23 sie 2013, 10:37 przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna   [ zaktualizowane 1 lis 2013, 06:55 ]
Pierwsze edycje warsztatów "Kulturka Podwórka 3D" już za nami. Tutaj częściowa fotorelacja. Dzieci zdiagnozowały obiekty i miejsca kultury w dolnośląskich miejscowościach. No dobrze, ale jak definiowały one pojęcie <kultura>?

Na początek anegdota: w trakcie warsztatów w Miliczu w świetlicy środowiskowej "Chatka Puchatka" spytaliśmy dzieci: "jakie są w Miliczu miejsca kultury? - W Miliczu??? Nie ma... no chyba tylko Chatka Puchatka!" - odpowiedzieli chłopcy. To u dzieci częsta interpretacja: za miejsce kultury uznają świetlicę środowiskową, klub lub dom kultury, bibliotekę lub inne "samorządowe instytucje kultury" istniejące w danej miejscowości i oferujące dzieciom to, co powszechnie nazywa się kulturą: projekcje filmowe, spektakle, prezentacje, wystawy, spotkania, warsztaty, zajęcia itd.

Dzieci rozumieją pojęcie <kultura> różnie - podobnie, tak jak dorośli:

1. Wąsko, jako dobre wychowanie - pewna dziewczynka stwierdziła, że miejscem realizowania kultury jest DOM. Pełna zgoda.

2. Średnio wąsko, jako sztuka, rozrywka, dziedzictwo - zakres pracy jednostek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jako miejsca/obiekty/instytucje kultury, dzieci wskazały: świetlicę środowiskową "Chatka Puchatka", bibliotekę, szkołę, muzeum (którego w Miliczu nie ma) i Rynek.

3. Średnio szeroko, jako przykładowe grupy ludzkie wytwarzające określone formy cywilizacji, spójne ze sobą, np. kultura Inków, kultura Słowian, kultura Celtów itp. To pojęcie funkcjonuje również w liczbie mnogiej.

4. Szeroko, jako system symboli i rzeczy wytworzony przez człowieka, to... na bezrybiu i rak ryba, więc miejscem kultury została szkoła, komisariat policji, jednostka wojskowa, kościół, restauracja.

Rozumienie tego trudnego pojęcia, którego wyjaśnienie nawet dorosłym sprawia wiele trudności, zależy oczywiście od wieku dzieci i, co ważne, nie zależy od terytorium i jednostki osadniczej (miasto/wieś). Najmłodsze dzieci przedszkolne - np. 3-latlki - nie rozumieją go w ogóle, jest to dla nich termin całkowicie abstrakcyjny. Przykładowy termin muzeum jest dla nich niezrozumiały. Jest to percepcja całkowicie normalna i prawidłowa dla tego wieku, gdy mikrokosmosem dziecka jest jego dom i przedszkole, rodzina i najbliżsi, regularnie spotykani obcy. W kolejnym etapie rozwoju pojawia się rozumienie wąskie kultury - u niektórych dzieci 4- lub 5-letnich. Wyjaśniają je one jako dobre wychowanie, mycie rąk przed jedzeniem oraz używanie zwrotów grzecznościowych, przede wszystkim: dziękuję, przepraszam i proszę. Wraz z rozpoczęciem edukacji szkolnej dzieci nabywają wiedzy o drugim, średnio wąskim wyjaśnieniu kultury, że jest to grupa wydarzeń, w czasie których można dobrze się bawić i czegoś przydatnego nauczyć. To rozumienie jest powielane przez niektóre podręczniki szkolne. W tym kontekście wymieniają przede wszystkim: taniec, teatr, malarstwo, rzeźbę i kino. Zdarza się, że dzieci zaliczają do tej grupy również telewizję, jako medium, które umożliwia im dostęp do wcześniej wymienionych zdarzeń. W mniej więcej IV klasie pojawia się trzecie i jednocześnie czwarte rozumienie kultury: średnio szerokie i szerokie. Jest ono przekazywane głównie poprzez system oświaty, a konkretnie przez podręczniki, głównie do nauki języka polskiego, geografii, plastyki i historii.

Projekt "KULTURKA PODWÓRKA 3D" realizowany jest w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.