ławkologia‎ > ‎

Ławkologia Dospołecznie CLUE / Benchology Sociopettally CLUE

opublikowane: 2 sie 2013, 03:37 przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna   [ zaktualizowane 2 sie 2013, 03:40 ]
W sensie językowym Petting to dogadzanie. Nie tylko pieszczota seksualna, ale także szerzej - społeczna:) Dlatego wyraz socioPETAL oznacza DOspołeczny - pieszczotliwy w sensie społecznym i przestrzennym.
DOspołeczne ławki lub ich ustawienia powodują:
- zwiększanie szans społecznych,
- wzrost kapitału społecznego,
- silniejsze więzi w lokalnych społecznościach,
- zapełnianie ludźmi przestrzeni publicznej,
- zwiększanie dozoru społecznego przestrzeni publicznej,
- zwiększanie szans ekonomicznych lokali w pierzejach ulicznych,
- odpoczynek osób z problemami medycznymi i dysfunkcjami (np. ruchowymi lub kardiologicznymi),
- integrację społeczną, rodzinną i międzypokoleniową,
- zwiększanie ruchu pieszego w otwartej przestrzeni publicznej
- itd.
Aby sprawdzić źródło tych określeń, zajrzyjcie do polskiej wersji książki "Ukryty wymiar" Edwarda Halla z 1997 roku (rozdział IX), tłum. prof. dr hab. Teresa Hołówka.

Przeczytaj o CLUE tutaj.

///////

In linguistic sense Petting is indulging. Not only sexual outercourse, but also wider - social:) Therefore the word "socioPETAL" means PROsocial - pettal in communal and spatial meaning.
Sociopetal benches and their arrangement in open public spaces cause:
- increase of social chances,
- growth of social capital,
- stronger kinships in local communities,
- completing open public spaces,
- growth of social supervision of public spaces,
- economical increase of street fronts,
- rest of persons with medical (e.g. motion or cardiologic) problems and disabilities,
- social, family and intergenerational integration,
- increase of pedestrian traffic in open public spaces,
- etc.
In order to check out the source of these phrases, check out "The Hidden Dimension" by Edward Hall, 1969 (chapter 9).

Read about CLUE here.