mobilność aktywna - mobilność piesza

opublikowane: 17 wrz 2012, 07:27 przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna   [ zaktualizowane 21 paź 2013, 18:12 ]
eMSA została zaproszona do zaprezentowania naszej działalności na III Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku w dniach 6-7 września 2012 r., zorganizowanym przez Urząd Miasta Gdańsk i Polską Unię Mobilności Aktywnej. Serdecznie dziękujemy za współpracę przedstawicielom Pomorskiego Stowarzyszenia Wspólna Europa. za zaproszenie i przemiłe spotkanie na północy Polski. Tutaj możecie zapoznać się z prezentacją eMSA nt. przestrzeni publicznej - szukajcie w kolejności alfabetycznej pod "Anna Rumińska".

Prezentacja oraz projekt CITYING promuje mobilność pieszą - projekt citying obejmuje inicjatywy i działania eMSA związane z propagowaniem ruchu pieszego w mieście oraz budowaniem silnego lobby pieszych. Pieszy jest tu postacią symboliczną, bowiem termin ten odwołuje widzów do definicji pieszego zawartej w polskiej ustawie "Prawo o ruchu drogowym" (Art.2, ust.18):

W ustawie rozumie się: "pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a takŜe osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej".