Napełnianie Porto

opublikowane: 18 sie 2013, 11:55 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 18 sie 2013, 11:57 ]
To jest Porto w Portugalii. Na zdjęciu widzicie kilka dospołecznych ustawień wolnych krzeseł przy ławkach miejskich. Pięknie, prawda? :) Jakże to odmienne od wzorców obowiązujących niestety w wielu polskich miastach, z Wrocławiem na czele.
Jednak z pewnych bardzo konkretnych przyczyn to piękne miasto w swoim centralnej strefie groźnie pustoszeje. Skala zjawiska jest inna niż w Detroit, jednak na myśl przychodzą podobne, bardzo negatywne skutki. Podejmowane są w Porto więc kroki ku rewitalizacji, na początek w bardzo skromnym zakresie, ale może pociągnie to za sobą dalsze inicjatywy i inwestycje. Profesjonaliści w Porto działają na rzecz ożywienia centrum - m.in. architekci i urbaniści. Dzięki takim działaniom zawód architekta ma szanse cieszyć się tam prawdziwym zaufaniem społecznym - szkoda, że w Polsce takich przykładów jest bardzo niewiele, a architekci skupiają się na <uczeniu młodzieży o przestrzeni> (w nawiązaniu do programu edukacyjnego Izby Architektów w szkołach) lub projektowaniu martwych społecznie placów (w nawiązaniu do modernizacji posadzki Placu Nowy Targ we Wrocławiu). Prace nad architekturą, przestrzenią i relacjami międzyludzkimi (to ważne połączenie, o którym np. we Wrocławiu zapomniano) przebiegają techniką, którą my w eMSA nazywamy Splot (np. Splot Szewska), czyli współpracy lokalnych podmiotów na rzecz konkretnego wycinka rzeczywistości i fizycznej przestrzeni, tzw. środowiska zbudowanego. To naprawdę fascynujący przykład kooperatywy, w której biorą udział przedstawiciele wszystkich sektorów gospodarki - od publicznych, poprzez pozarządowe, aż po prywatne. Obejrzycie też dużo więcej zdjęć z Porto z fotograficznego Archiwum eMSA Inicjatywa Edukacyjna - TUTAJ.