Szach Mat czyli szachy uliczne

opublikowane: 5 mar 2012, 01:43 przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna   [ zaktualizowane 14 cze 2012, 04:26 ]
Nie chcielibyśmy, aby Magistrat lub Rada Miejska dały wrocławskim ulicom szach mat...

Bardzo ucieszyliśmy się z informacji prasowej o decyzji Urzędu Miejskiego ulokowania siedziby Biura Festiwalowego Impart 2012 w lokalu po dawnym Barze Barbara przy ul. Kazimierza Wielkiego. Lokal mieści się fizycznie między dwiema ważnymi wrocławskimi ulicami: Świdnicką i Szewską. Obie zdychają, jak wielokrotnie opisywała ten proces prasa wrocławska.

Abstrahując od umierania tych ulic sądzimy, że to jedna z najlepszych lokalizacji dla BFI 2016 i jedna z najlepszych decyzji Urzędu Miejskiego, jaka mogła w tej sprawie zapaść i serdecznie za nią dziękujemy.

Jednak z informacji prasowych dowiedzieliśmy się też, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny na „zagospodarowanie przejścia podziemnego przy ul. Świdnickiej”. Władze architektoniczne Wrocławia chcą ponoć, aby „na powierzchni, wokół przejścia podziemnego, przestrzeń także była zagospodarowana na nowo”. To nas nieco zaniepokoiło, ale nie w sensie zamiarów, lecz zakresu, o którym tutaj mowa, a konkretnie w sensie braku choćby słowa o znaczeniu tej lokalizacji dla rozwoju ulicy Szewskiej.

Dlatego zwracamy się do Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego z prośbą, by:

AAA - w regulaminie wspomnianego konkursu w kontekście wytycznych do projektowania podkreślić fakt, że omawiany obiekt (ex-Bar Barbara) stoi dokładnie między Świdnicką i Szewską, a projekt powinien to podkreślić i generować szansę rozwoju obu ulic,

BBB - konkurs i inwestycja wokół Przejścia Podziemnego na Świdnickiej nie odwracała się placami do ul. Szewskiej,

CCC - w wytycznych do regulaminu ww. konkursu znalazły się proponowane zapisy:

1) należy uwzględnić reguły i jak najlepiej zwiększyć potencjał strefy zamieszkania na ul. Szewskiej, która zaczyna się od Ofiar Oświęcimskich i ciągnie przez całą ul.Szewską,

2) należy uwzględnić reguły projektowania uniwersalnego i zapewnić dostęp możliwie dla maksymalnej liczby użytkowników, tj. NP. osób o kulach, niskich, na wózkach i z wózkami, na szpilkach, nie(do)widzących i in., bez konieczności budowy lub montażu dodatkowych urządzeń i sprzętów typu pochylnie lub podnośniki dla niepełnosprawnych,

3) w formułę kulturalną miejsca należy włączyć - i uwzględnić jej interesy - społeczność deskorolkowców, którzy od lat mają tu swoje miejsce treningów i spotkań stanowiąc cenną subkulturę kulturo- i centrotwórczą (wzorem Casa Musica w Porto/-ugalii) oraz będąc pożądaną formułą spędzania wolnego czasu przez młodzież,

4) w formułę kulturalną miejsca należy włączyć - i uwzględnić jej interesy - społeczność lokalną, tj. mieszkańców, przedsiębiorców, pozarządowców i innych mieszkających i pracujących w tych okolicach,

5) w formułę kulturalno-architektoniczną miejsca należy włączyć rozwiązania przestrzenne nie generujące podwyższenia kosztów inwestycji, ale generujące podwyższenie poziomu spędzania czasu wolnego, tj. np. szachy plenerowe (odpowiednia nawierzchnia chodnika lub tarasu), ławki do-społeczne, a nie od-społeczne - tutaj więcej), możliwość przedłużenia w tej przestrzeni Jarmarku z okazji Świąt Bożego Narodzenia (w formie niskich stoisk) co mocno przyczyniłoby się do animacji i aktywizacji zarówno ul. Świdnickiej, jak i Szewskiej oraz fragmentu tarasowego wzdłuż omawianego lokalu.

6) projekt należy tworzyć w spójności z istniejącą problematyką przestrzenną okolicy i obszaru Starego Miasta, a w szczególności kwestii ul. Kazimierza Wielkiego, Świdnickiej i Szewskiej, jako ulic z problemami, dlatego do dokumentacji projektowej należy dołączyć studium a) funkcjonalno-przestrzenno-marketingowo-finansowe w skali całego Starego Miasta, głównie na osi północ-południe, aby uwzględnić fakt, że projektowane miejsce stanowi południowy początek ulicy Szewskiej oraz okołośrodkowy punkt przestrzeni ulicy o nazwach Szewska i Widok, oraz ściśle łączy się z przyszłym funkcjonowaniem ul. Szewskiej i jej ruchu północ-południe - z myślą o otwarciu do publicznego użytkowania wyspy Tamka oraz o moście z niej na wyspę Słodową. 

Więcej o szachach przeczytacie tutaj i tutaj.

Poniżej możecie obejrzeć przegląd kilku szachów plenerowych świetnie funkcjonujących w miastach nie tylko zachodnich - bez względu na pogodę i porę roku!


opracowanie:
Anna Rumińska
architekt, antropolog kultury