Ochrona danych osobowych jest kwestią niezwykle istotną w każdej dziedzinie. Urzędy, zakłady pracy czy szkoły – wszystkie te instytucje powinny chronić posiadane dane osobowe i przede wszystkim odpowiednio je przetwarzać.

Obecnie kwestię odpowiedniego postępowania z danymi osobowymi regulują przepisy potocznie zwane RODO. Jednak ze względu na rozległość zmian w przepisach w ostatnim czasie, osoby odpowiedzialne za te czynności muszą aktualizować osiadane informacje.

Nie dziwi fakt, że wiele z nich wybiera odpowiednio dopasowane do swoich potrzeb szkolenie dane osobowe bowiem to kwestia nie tylko ich przetwarzania, ale także pozyskiwania czy zabezpieczania.

Obecnie w wielu miejscach nadzór nad wykonywaniem tych czynności sprawuje administrator danych osobowych. Powołanie takiego stanowiska w większych zakładach pracy jak również w urzędach stało się obowiązkowe. Ze względu na czynności, które w zakresie obowiązków posiada administrator danych osobowych szkolenie dla osób na tych stanowiskach bardzo często różni się od pozostałych szkoleń w tym zakresie. Ich tematyka jest znacznie bardziej rozbudowana, co jest podyktowane koniecznością nabycia szerszego zakresu wiedzy.

Dane osobowe bowiem już na etapie rekrutacji podlegają odpowiednim przepisom dotyczącym ich pozyskiwania a proces ich przetwarzania jest także oddzielnie uregulowany. Po zakończeniu rekrutacji firma bowiem jest zobowiązana do ich usunięcia, a ponadto musi zadbać o to, aby wszyscy kandydaci umieścili na składanych dokumentach odpowiednią klauzulę, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych właśnie w procesie rekrutacji.

Dane osób zatrudnionych również podlegają ochronie, jednakże tutaj nie jest wymagana zgoda na każdorazowe ich przetwarzanie. Pracownik podpisuje zazwyczaj klauzulę ogólną, zezwalającą pracodawcy przetwarzać jego dane w określonym zakresie. Zainteresowanie tym tematem sprawiło, że RODO pojawia się w wielu kursach. Często obszerny dział dotyczący danych osobowych zawiera na przykład szkolenie kadry Warszawa czy inne miasta pozwalają bez problemu zaobserwować takie właśnie zjawisko.