KOSy apcykling (upcycling)

opublikowane: 22 paź 2012, 00:55 przez emsa relacje   [ zaktualizowane 22 paź 2012, 01:25 ]
KOSy to skrót od "Kreatywny Odpadów System" - edukacyjny system partnerskiej współpracy na rzecz edukacji i ochrony środowiska.

KOSy to partnerska sieć współpracy w celu pozyskiwania oraz ponownego kreatywnego wykorzystywania odpadów dla potrzeb edukacji przestrzennej, kulturowej i pro-społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

KOSy to jednocześnie my, koordynatorzy systemu i realizatorzy jego wy
darzeń we współpracy z Partnerami. To my jesteśmy KOSy:)

KOSY to idea: koszenie wybranych odpadów dla potrzeb nauki i zabawy dzieci - rozdrabnianie ich na formatki, półprodukty do nauki i zabawy.

Głównymi adresatami KOSy są dzieci i ich dorośli opiekunowie prywatni i instytucjonalni. Głównymi realizatorami sieci KOSy są dorośli prowadzący placówki oświaty i kultury.

Cele KOSy:
1) zminimalizowanie ilości śmieci,
2) ponowne i kreatywne wykorzystanie śmieci,
3) zamiana śmieci w półprodukty lub surowce,
4) wytworzenie półproduktów do wykonania pomocy dydaktycznych lub zabawek w placówkach systemu oświaty,
5) edukacja przestrzenna, kulturowa i pro-społeczna w postaci zajęć warsztatowych związanych z funkcjonowaniem społeczności lokalnej.

Punktem wyjściowym KOSy jest nawiązanie sieci partnerskiej współpracy między jednostkami i instytucjami, a przede wszystkim placówkami oświaty i kultury, podmiotem realizującym KOSy i nami, jako koordynatorami i nauczycielami.

Warunkiem KOSy jest pozyskanie śmieci i wybranie tych, które nadają się do użycia w systemie KOSy, a które jednocześnie najbardziej zagrażają środowisku lub są dobrym półproduktem:
1 - styrotłoczki (kształtki i wytłoczki styropianowe po AGD i HI-FI)
2 - foliówki (plastikowe torby foliowe)
3 - wucerolki (tekturkowe rolki po papierze wc i ręcznikach papierowych)
4 - butelki (plastikowe, po napojach i wodzie)
5 - jajotłoczki (kształtki i wytłoczki papierowe po jajkach)
6 - gazety i ulotki (kolorowe i czarno-białe)
7 - tektura (wielowarstwowa lub falista)
8 - pudełka papierowe (małowymiarowe pudełka po produktach spożywczych, lekarstwach lub kosmetykach)

Działanie KOSy polega kolejno na:
- promocji projektu w przestrzeni fizycznej i wirtualnej,
- nawiązaniu sieci współpracy między jednostkami i instytucjami, np. szkołami, przedszkolami, domami kultury, bibliotekami, świetlicami itp.,
- zorganizowanie zbiórki odpadów połączonej z ich rozbiórką (segregacją na potrzeby KOSy),
- koszenie odpadów = rozdrabnianie ich na potrzeby APCYKLINGU, tj. ponownego i kreatywnego wykorzystania,
- zorganizowanie pokazowych apcyklingowych warsztatów KOSy,
- przekazanie skoszonych odpadów do placówek oświaty i kultury w formie półproduktów do nauki i zabawy.

Terytorium wdrażania projektu KOSy: województwo dolnośląskie

Kontakt: kosyzemsa@gmail.com
Comments