place zabaw w europejskiej stolicy kultury

opublikowane: 26 lip 2014, 05:49 przez eMSA Inicjatywa Edukacyjna   [ zaktualizowane 26 lip 2014, 07:30 ]
Polecamy Wam gorąco tę książkę: "The Playgrounds and the City" autor: Aldo van Eyck.

Niektórzy już ją pewnie mają (szczególnie tacy jak my, czyli pasjonaci i projektanci przestrzeni publicznej i placów zabaw:), ale nie zaszkodzi przypomnieć o jej istnieniu :) Ona cudownie pokazuje przemiany powojennych holenderskich placów, podwórek i skwerów w cudowne place zabaw. Wszystko to działo się od końca lat 40. do końca lat 70. XX wieku. W tym okresie pan van Eyck zaprojektował ponad 700 (słownie: siedemset) placów zabaw w Amsterdamie. Tak, 700 placów w jednym mieście.

Aldo van Eyck był holenderskim architektem, synem poety, Pietera Nicolaasa van Eycka. Urodził się w 1918, a zmarł w 1999 roku. Jego uczniem był inny wspaniały, holenderski architekt, Herman Herzberger, znany m.in. z budowy szkoły Montessori w Delft a także klas szkolnych typu "L", o których możecie pokrótce przeczytać na tutaj: https://sites.google.com/site/emsasobotka/przestrzen-publiczna/lawkaod-spoleczna

Na stronie miejskiej naszego miasta Wroclaw [Wroclove] TUTAJ możecie zobaczyć listę (niestety bez żadnych zdjęć) 17 placów zabaw.

O wiele lepszym źródłem jest oczywiście serwis maps.google - po wpisaniu "Wrocław - plac place zabaw dla dzieci" zobaczycie około 90 szpilek lokalizacyjnych, z których wiele ma street view.

Innym  źródłem, również wartym uwagi, jest Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, który zarządza tymi placami zabaw, które nie są zlokalizowane na terenie prywatnym lub pod zarządem innego podmiotu, np. spółdzielni. Niestety nie publikują rejestru placów na swej stronie www.

Na koniec inna refleksja: PLACE ZABAW DLA DZIECI
Kto co kontroluje?

Inspekcja Nadzoru Budowlanego:
mała architektura (karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki i in.)

Kontrola Urzędu Dozoru Technicznego:
sprawność ww. urządzeń

Inspekcja Sanepid:
higiena piasku i jego wymiana 2x/rok

Inspekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
bezpieczeństwo pracowników placówek szkolnych i przedszkolnych w kontekście urządzeń rekreacyjnych

WNIOSKI:

1.Nie ma podmiotu, który nadzoruje lub uzgadnia zasadność zastosowanych w projektach i realizacjach urządzeń pod względem ich wpływu na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci oraz ich relacji rówieśniczych i ogólnie, społecznych.

2.Kwestie opisane we wniosku 1. rozwiązują doraźnie (NIE SYSTEMOWO!) projektanci: architekci, architekci krajobrazu i projektanci drogowi, którzy wygrali przetarg na realizację danego placu zabaw. Przypomnijmy że kryterium przetargowym jest CENA, a nie jakość proponowanego rozwiązania projektowego. Najczęściej żaden z tych podmiotów/osób nie posiada wykształcenia lub choćby przysposobienia do zawodu pedagoga, tym samym nie posiada aktualnej wiedzy nt. prawidłowości rozwoju psychofizycznego dzieci. Jednak decydują o wyborze urządzeń bezpośrednio związanych z życiem, zdrowiem i rozwojem dzieci.

3.O rodzaju sprzętów rekreacyjnych decydują też producenci, którzy pośrednio, acz decydująco uczestniczą w organizacji placu zabaw. Ich produkty wybierane są przez projektantów niezależnych lub projektantów zarządców, np. wrocławskiego Zarządu Zieleni Miejskiej. Produkty te posiadają (czasem nie) stosowne atesty, które są jedyną gwarancją zasadności wyborów projektowych. Nie dotyczą jednak wzajemnej lokalizacji tych urządzeń ani konkretnych wyborów na konkretne lokalizacje. Bywa, że w niektórych strefach miejskich bardziej potrzebne są urządzenia o konkretnym profilu rozwojowo-użytkowym, o czym można stwierdzić przeprowadzając badania terenowe oraz zapoznając się z diagnozami społecznymi autorstwa wrocławskich socjologów. Niestety ww. projektanci w zasadzie nigdy tego nie robią, ponieważ nie mają na to czasu, o tych opracowaniach nie wiedzą lub po prostu nie interesują się nimi. Kolejna diagnoza społeczna Wrocławia jest właśnie w opracowaniu na Uniwersytecie Wrocławskim.

Bazując zatem na Maps.google robimy małe podsumowanie porównawcze:

Amsterdam ---- Wrocław

pow.[km2]:
220 ---- 293

liczba ludn.[tys.]:
801 ---- 632

liczba placów zabaw:
700 ---- 90

Europejska Stolica Kultury czyli Wrocław 2016...